سازمان قطار شهری کرج و حومهمطالعات امكان‌سنجی احداث قطار شهری كرج و حومه كه با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور صورت گرفته در ابتدای سه ماهه اول سال ۸۲ به انجام رسید كه كلیات آن در جلسه مورخه 1382/03/21 شورای ترافیك استان تایید گردید و در جلسه مورخه 1382/05/08 كمیته فنی شورایعالی ترافیك شهرهای كشور، ۲۵ كیلومتر آن به تصویب رسیده و سرانجام این امر در تاریخ 1382/07/09 به تصویب نهائی شورایعالی ترافیك شهرهای كشور رسید.

خط یك از محدوده میدان دانشگاه (كمال شهر) تا محدوده سه راه اندیشه به طول ۲۵ كیلومتر و ۲۶ ایستگاه مورد تصویب قرار گرفت.

قرارداد طرح و ساخت خط ۲ به طول ۲۵ كیلومتر با ۲۵ ایستگاه با اعتباری بالغ بر ۶۹۴ میلیون دلار به مدت ۴ سال در تاریخ 1385/12/09 ابلاغ شده است. 

به اشتراک گذاری