چشم‌انداز

        v  سهولت حرکت در دنیایی پاک با مراکز انسانی و اقتصادی به هم پیوسته 

ارزش‌ها

v    مهندسی جامع

v    قابل اعتماد

v    مبتکر و نوآور

v    دنیای به هم‌پیوسته

ماموریت

ما یک شرکت مهندسی جامع با توانمندی‌های طراحی، نظارت، مشاوره و راهبری پروژه‌ها در حوزه‌های زیرساخت، حمل و نقل، تجهیزات و ناوگان ریلی با تکیه بر تخصص، تجربه، دانش و نوآوری هستیم

به اشتراک گذاری