مراسم بهره برداری از دو رام قطار جدید مترو

روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۹۹، مراسم شروع بهره برداری از دو رام قطار آخر از پروژه تامین ۷۰ دستگاه واگن آلومینیومی، موضوع الحاقیه ۶ از قرارداد TUSRC-RS-1,2&5 با همت تلاشگران عرصه حمل و نقل ریلی؛ شرکت واگن سازی تهران (پیمانکار)، شرکت مهندسین مشاور بهرو (مشاور کارفرما و دستگاه نظارت) و متروی تهران (کارفرما) با حضور ریاست محترم شورای شهر تهران آقای مهندس هاشمی و شهردار محترم تهران آقای دکتر حناچی (از طریق ویدیو کنفرانس)، معاون محترم حمل و نقل شهرداری تهران آقای مهندس مناف هاشمی، آقای مهندس امام، مدیر عامل محترم متروی تهران، آقای مهندس نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و همچنین تعدادی از مدیران ارشد در بخش مشاور و پیمانکار رسما آغاز شد. 

با تحویل این دو رام، آخرین بخش از ناوگان پروژه مذکور تحویل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گردید. 

با تحویل این دو رام قطار ۸ میلیون نفر در سال ظرفیت جابجایی در شبکه متروی تهران افزایش خواهد یافت و سرفاصله زمانی اعزام قطارها در خط ۶ تا ۲۰درصد قابل کاهش می باشد. 

نظر به اهمیت توجه به مقوله ناوگان و تاثیر آن در افزایش اثر بخشی حمل ونقل عمومی ریلی، امید است با عنایت ویژه مسوولین و تلاش متخصصین در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های مشابهی در این عرصه باشیم.

به اشتراک گذاری

مطالب مرتبط