پروژه‌های انجام‌شده مهندسین مشاور جامع بهرو


 • مشاور پروژه تراموای منطقه 12 تهران

 • مشاور پروژه تراموای منطقه 22 تهران

 • مشاور امکان سنجی متروی قم

 • مشاور مهندسی سیستم خط 2 قطار شهری کرج 

 • مشاور طراح ایستگاه، تعمیرگاه و پایانه افسریه خط 4 متروی تهران

 • مجتمع طراح مجتمع تجاری - اداری گلشهر

 • مشاور طراح زیرگذر آزادی

 • نظارت تجهیزات و تاسیسات توسعه شرقی خط 2 متروی تهران

 • مشاور تهیه اسناد مناقصه پروژه 630 دستگاه واگن متروی تهران

 • مدیر طرح امور ترافیک ارومیه

 • مشاور طراح ایستگاه‌هایF2 وI2 خط 2 متروی کرج

به اشتراک گذاری