وبینار ارائه تجربه و دروس آموخته جوش ترمیت

وبینار ارائه تجربه و دروس آموخته جوش ترمیت

جلسه ارائه تجربه مهندسین مشاور جامع بهرو به منظور استقرار و راهبری فرآیند مدیریت بر ایده، تجربیات و دروس‌آموخته و در راستای ابلاغیات مدیر عامل محترم و با توجه به اهمیت سرمایه‌های فکری و جایگاه همکاران و به‌تبع تجربیات حاصل از اقدامات انجام‌شده و تصمیمات گرفته‌شده، مقرر گردیده است که جلساتی برای ارائه تجربیات تمام همکاران (معاونین، مدیران و کارشناسان) شرکت برگزار شود. لذا ارائه‌ای به شرح زیر توسط   مهندسین مشاور جامع بهرو   برگزار گردید: موضوع:    جوش ترمیت در خط 6 متروی تهران     ارائه دهنده:   جناب آقای آرش هاشمی، کارشناس کنترل و تضمین کیفیت خط 6 متروی تهران   تاریخ:   سه‌شنبه 1400/07/06ساعت 14:00 الی 16:00(به صورت حضوری و مجازی) بر ای دسترسی به فایل متنی (PDF) وبینار اینجا   را کلیک کنید راهنمای ورود به جلسات وبینار مهندسین مشاور جامع بهرو برای ورود به وبینار، ابتدا از طریق لینک‌های‌ زیر،  نرم‌افزار مربوط به سیستم عامل خود را نصب نموده  و سپس   اینجا  را کلیک کنید برای متصل شدن به سیستم وبینار Adobe Connect نیاز دارید تا با توجه به سیستم عامل و دستگاه مورد نظر خود نرم‌افزار مورد نیاز را از همین صفحه دانلود کنید. نسخه ویندوز نسخه  IOS نسخه اندروید


4/مهر/1400
وبینار تجربه مقایسه تراموای چرخ فولادی با تراموای چرخ لاستیکی

وبینار تجربه مقایسه تراموای چرخ فولادی با تراموای چرخ لاستیکی

جلسه ارائه تجربه مهندسین مشاور جامع بهرو به منظور استقرار و راهبری فرآیند مدیریت بر ایده، تجربیات و دروس‌آموخته و در راستای ابلاغیات مدیر عامل محترم و با توجه به اهمیت سرمایه‌های فکری و جایگاه همکاران و به‌تبع تجربیات حاصل از اقدامات انجام‌شده و تصمیمات گرفته‌شده، جلسه وبینار مجازی  توسط  مهندسین مشاور جامع بهرو به شرح زیر برگزار گردید.   موضوع وبینار:   تجربه مقایسه تراموای چرخ فولادی با تراموای چرخ لاستیکی       ارائه‌دهنده:   جناب آقای داریوش مددی، مدیر ناوگان شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو     تاریخ :   سه‌شنبه 1399/12/12 ساعت 14:00 الی 16:00 (به صورت حضوری و مجازی) برای دسترسی به فایل متنی (PDF) وبینار اینجا  را کلیک کنید فیلم جلسه ارائه تجربه راهنمای ورود به جلسات وبینار مهندسین مشاور جامع بهرو برای ورود به وبینار، ابتدا از طریق لینک‌های‌ زیر،  نرم‌افزار مربوط به سیستم عامل خود را نصب نموده   و سپس   اینجا  را کلیک کنید برای متصل شدن به سیستم وبینار Adobe Connect نیاز دارید تا با توجه به سیستم عامل و دستگاه مورد نظر خود نرم‌افزار مورد نیاز را از همین صفحه دانلود کنید. نسخه ویندوز نسخه  IOS نسخه اندروید


11/اسفند/1399
وبینار ارائه تجربه اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیلاب در پروژه خط 7 متروی تهران

وبینار ارائه تجربه اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیلاب در پروژه خط 7 متروی تهران

جلسه ارائه تجربه مهندسین مشاور جامع بهرو به منظور استقرار و راهبری فرآیند مدیریت بر ایده، تجربیات و دروس‌آموخته و در راستای ابلاغیات مدیر عامل محترم و با توجه به اهمیت سرمایه‌های فکری و جایگاه همکاران و به‌تبع تجربیات حاصل از اقدامات انجام‌شده و تصمیمات گرفته‌شده، مقرر گردیده است که جلساتی برای ارائه تجربیات تمام همکاران (معاونین، مدیران و کارشناسان) شرکت برگزار شود. لذا ارائه اول به شرح زیر  توسط   مهندسین مشاور جامع بهرو برگزار گردید: موضوع:   تجربه اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیلاب در پروژه خط 7 متروی تهران     ارائه دهنده:   جناب آقای محسن باقری، سرپرست   HSE   خط 7 متروی تهران   تاریخ:   سه‌شنبه 1399/11/07 ساعت 14:00 الی 16:00(به صورت حضوری و مجازی) برای دسترسی به فایل متنی (PDF) وبینار  اینجا را کلیک کنید فیلم جلسه ارائه تجربه گزارش تصویری جلسه ارائه تجربه راهنمای ورود به جلسات وبینار مهندسین مشاور جامع بهرو برای ورود به وبینار، ابتدا از طریق لینک‌های‌ زیر،  نرم‌افزار مربوط به سیستم عامل خود را نصب نموده  و سپس   اینجا  را کلیک کنید برای متصل شدن به سیستم وبینار Adobe Connect نیاز دارید تا با توجه به سیستم عامل و دستگاه مورد نظر خود نرم‌افزار مورد نیاز را از همین صفحه دانلود کنید. نسخه ویندوز نسخه  IOS نسخه اندروید


8/بهمن/1399
وبینار آموزشی برآورد فشار سینه کار به روش تعادل حدی

وبینار آموزشی برآورد فشار سینه کار به روش تعادل حدی

جلسه ارائه تجربه مهندسین مشاور جامع بهرو و انجمن تونل ایران به منظور استقرار و راهبری فرآیند مدیریت بر ایده، تجربیات و دروس‌آموخته و در راستای ابلاغیات مدیر عامل محترم و با توجه به اهمیت سرمایه‌های فکری و جایگاه همکاران و به‌تبع تجربیات حاصل از اقدامات انجام‌شده و تصمیمات گرفته‌شده، جلسه وبینار مجازی مشترک با انجمن تونل ایران به شرح زیر برگزار گردید. موضوع وبینار: برآورد فشار سینه کار به روش تعادل حدی در حفاری مکانیزه بخش توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران ارائه‌دهنده: آقای دکتر ابراهیم فرخ؛ مشاور عالی حفاری مکانیزه شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   زمان برگزاری: چهارشنبه 1399/09/26؛ ساعت 16:00 الی 18:00 برای دانلود فایل (PDF) ارائه وبینار اینجا  را کلیک کنید و یا ب ه سایت ا نجمن تونل ایران  مراجعه فرمائید. فیلم جلسه ارائه تجربه


23/آذر/1399