شرکت مهندسین مشاور بهرو با هدف نهادینه کردن و تمرکز مستندات و تجربیات ریلی تاسیس شده و با همکاری جمعی از متخصصان و کارشناسان  مجرب در رشته‌های تخصصی حوزه حمل و نقل ریلی و زیرساخت‌های مرتبط، راه‌حل‌های مبتکرانه را در گسترش سهم ترابری ریلی خلق می‌کند. 

هم اکنون این شرکت گستره وسیعی از تخصص‌های فنی و مهندسی شامل سازه و معماری و مهندسی راه‌آهن، ترافیک و ژئوتکنیک، مهندسی مکانیک و تمام گرایش‌های مهندسی برق، مهندسی تخصصی ناوگان و بهره‌برداری و چندین دانش میان رشته‌ای دیگر را دربر می‌گیرد. 

در نگاهی به آینده، مهندسین مشاور بهرو تلاش می‌کند با استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی و با نگاه دانش‌محور، راهبردهای توسعه‌ای خود را برنامه‌ریزی نموده و با اتکا به دانش مهندسی نوین و روزآمد و اعتماد به توانمندی مهندسی خود در تحقق دنیای به هم پیوسته و ارتقای کیفیت زیست نقش موثرتری ایفا نماید.


به اشتراک گذاری