حمل و نقل ریلی و جاده ای:

   مشاور کارفرمای سیویل، تجهیزات، ناوگان و بهره برداری خط 7 متروی تهران

   مشاور کارفرمای سیویل، تجهیزات، ناوگان و بهره برداری خط 6 متروی تهران

   مشاور طراح خط یک تراموای رشت

   مشاور و ناظر بهسازی خط 5 متروی تهران (خط تهران-کرج)

   مشاور مهندسی سیستم خط 2 قطار شهری کرج 

   مدیر طرح امور ترافیک ارومیه


ساختمان و ابنیه:

   مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 4 متروی تهران(ایستگاه های میدان انقلاب، شهدا و تئاترشهر

   مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 3 متروی تهران 

   مشاور طراح ایستگاه، تعمیرگاه و پایانه افسریه خط 4 متروی تهران

   مشاور طراح پارکینگ اکباتان خط 4 متروی تهران

   مشاور طراح ایستگاه های F2  و I2  خط 2 متروی کرج

   مشاور و نظارت ایستگاه  Q2 خط 2 قطار شهری اصفهان

   مشاور طراح 6 مجتمع ایستگاهی در تهران


تاسیسات و تجهیزات:

   مدیر طرح تاسیسات و تجهیزات خط 4 متروی تهران 

   مدیر طرح تاسیسات و تجهیزات خط 3 متروی تهران

   مشاور طراح چند پست برق در خطوط متروی تهران

   مشاور طراح تجهیزاتی چندین هواکش در خطوط متروی تهران

   مشاور و نظارت تامین، خرید و نصب آسانسور و پله برقی های ایستگاه های متروی تهران


ناوگان، تجهیزات پایانه و بهره برداری:

    مشاوره و نظارت ناوگان خطوط مترو تهران 

    مشاوره و نظارت ناوگان خطوط متروی شیراز

    مشاور طراح تراموای فرودگاه شیراز 

    مشاور طراح ناوگان تراموای خط 1رشت

به اشتراک گذاری