شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه


نخستین برنامه‌ریزی‌ها برای بنیان‌گذاری متروی كنونی تهران به دهه ۱۳۵۰ باز می‌گردد.

اكنون متروی تهران و حومه 124 ایستگاه فعال دارد و از ابتدای بهره‌برداری تا پایان شهریور 1398 حدود 8 میلیارد و 882 میلیون و 366 هزار و 276 سفر با آن انجام شده است.

  • ماموریت اصلی شركت: "ارائه خدمات ریلی انبوه همراه با دقت، ایمنی، سرعت و جلب رضایت حداكثری ذی‌نفعان"

به اشتراک گذاری