سازمان قطار شهری اصفهان و حومه 


در سال‌های ۷۷-۱۳۷۵ طراحی اولیه خطوط اولویت دار قطارشهری اصفهــــان و حومه انجام پذیرفت و در سال ۷۹ بودجه احداث قطارشهری در پنج شهر کشـــور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در سال ۱۳۸۰ طرح نهایی خط یک (شمال - جنوب) به طول 12/5 کیلومتر مصوب و عملیات اجرایی ساخت تونل آن آغاز گردید و با اضافه شدن ۷/۷ کیلومتر مسیر كاوه – قدس (شمال - غرب) اینك خط اول قطار شهری اصفهان از شمال غرب تا جنوب بطول 20/12 كیلومتر در دست احداث می‌باشد.

مسیر خط ۲ قطار شهری اصفهان حدفاصل دپوی زینبیه تا خمینی شهر به طول ۲۳ کیلومتر در سال ۱۳۸۵ به تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسید و مطالعات آن در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و مطابق با برنامه ریزی انجام شده است. 


بیانیه چشم انداز: سرآمدی در ایجاد و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بی وقفه، مطمئن، سریع و ارزان در کشور 

به اشتراک گذاری