-رتبه یک راه آهن

- رتبه یک تاسیسات، برق و مکانیک

- رتبه یک ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

- کسب رتبه A در خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در اجرای پروژه های حوزه حمل و نقل ریلی  • عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضویت در انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی 
  • عضویت در انجمن خانه اقتصاد ایران
  • عضویت انجمن حمل‌ونقل عمومی (UITP)


  • کسب تندیس‌ها و عناوین مختلف در جهت ارائه خدمات با کیفیت در حوزه حمل‌ونقل ریلیبه اشتراک گذاری