تاریخچه

مجموعه بهرو در آغاز فعالیتهای اجرایی متروی تهران به صورت دفتر فنی در سازمان متروی تهران فعالیت میکرد. در زمان آغاز به کار مترو نیاز به بخش فنی برای نظارت بر تامین کنندکان تجهیزات ویژه وجود داشت. در آن هنگام دانش مترو در کشور وجود نداشت. به همین دلیل در سال 1365 مدیریت متروی تهران با سازماندهی افرادی که با سیستم های حمل و نقل آشنایی داشتند، مجموعه دفتر فنی (شرکت بهروی فعلی) را در معاونت تجهیزات تشکیل دادند. با پیشرفت کار، دانشکدهای در حوزه مترو تاسیس شد تا در آن به تربیت نیروی متخصص بپردازند. ساختمان این دانشکده هنوز در تقاطع اتوبان باقری – رسالت وجود دارد. افرادی که در آن دانشکده در دوره‌های کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شدند، پایه گذاران دانش ریلی مترو در تهران بودند. تهران نیز در میان شهرهای کشور در صنعت مترو دارای رتبه اول است. به تدریج از سال 1365 ساخت خطوط مترو شروع شد و ادامه پیدا کرد به موازات تکامل بدنه سازمان مجری متروی تهران (که شرکت بهرو نیز جزئی از این مجموعه بود) تیم‌های مهندسان سیویل، مهندسان تجهیزات، برق، مکانیک، ناوگان، روسازی خط و متخصصان ریلی نیز تکامل پیدا کردند. در سال 1384 مدیریت وقت متروی تهران به دلیل بزرگ شدن بدنه مترو تصمیم به تغییر ساختار سازمانی و بهینه سازی مجموعه به صورت هلدینگ گرفتند تا فعالیت‌های بازرگانی، اجرایی و فنی به شرکت‌های مستقل برون سپاری شوند زیرا به دلیل توسعه خطوط بدنه سازمان (که هم عهده‌دار مدیریت و اجرا و نظارت بر خطوط بود) بزرگ شده بود و مدیریت آن دشوار بود. شرکت متروی تهران در سال 1384 حدود ده‌هزار نفر پرسنل داشت و شرکت بهرو از جمله شرکت‌هایی بود که از بدنه مترو جدا شدند و تحت عنوان شرکت حمل و نقل ریلی بهروی تهران در سال 1384 به ثبت رسید. سهامداران این شرکت بخشی از پرسنل مترو، خود مجموعه مترو و شرکت مهندسین مشاور مترا بودند که از سال 1384 شروع به کار کردند. چند سالی دفتر شرکت در داخل مجموعه مترو بود و پس از آن از این مجموعه خارج شد. شرکت مهندسین مشاور بهرو تغییر و تحولات بسیاری را طی کرده و حدود 20سال است که از ابتدای مترو تاکنون مشغول فعالیت مهندسی است.

به اشتراک گذاری