موقعیت جغرافیایی ویژه و راهبردی ایران عزیز و قرار گرفتن در چهارراه جهانی مزیت ترانزیتی ویژه‌ای به آن داده است. توسعه شبکه حمل و نقل به ویژه از نوع ریلی بدون تردید در توسعه متوازن و پایدار نقشی اساسی داشته و سهم تعیین کننده آن در تولید ناخالص ملی و نقش پیش‌نیاز آن در توسعه بخش‌های اقتصادی، تجارت، صنعت، کشاورزی و دیگر زیربخش‌های اقتصادی و اجتماعی و به ویژه اشتغال‌زایی بالای آن بسیار قابل توجه است. ایمنی بالا، مصرف انرژی پایین، کاهش میزان تصادفات، تبعات اندک زیست‌محیطی، هزینه کمتر سفر و ترابری ریلی و هزینه‌های کمتر نگهداری و تعمیرات از ویژگی‌های مهم حمل و نقل ریلی است. صنعت حمل و نقل ریلی از شاخص‌های عمده توسعه‌یافتگی است به طوری كه میزان خطوط موجود نسبت به جمعیت كشور از عواملی است كه در طبقه‌بندی كشورها مورد توجه قرار می‌‌گیرد.

پروژه‌های حوزه حمل و نقل ریلی هم به لحاظ ابعاد و هزینه‌ها و هم از نظر تخصص‌های لازم و تعامل‌های میان این تخصص‌ها عموما در رده پروژه‌های کلان یا مگاپروژه قرار می‌گیرند که طراحی، نظارت و راهبری آنها نیازمند مجموعه‌ای از چندین دانش مهندسی و مدیریتی است. سازمان مهندسی چنین مگا پروژه‌هایی عمدتا به اندازه‌ای است که کمتر مشاورانی جامعیت لازم برای پرداختن به پروژه را داشته و در بسیاری از موارد مجموعه‌ای از مشاوران با تشکیل مشارکت، امور مهندسی و راهبری این پروژه‌ها را بر عهده می‌گیرند که خود مشکلاتی را به همراه داشته است. لذا در بسیاری از کشورها معدودی از مشاوران همه تخصص‌های لازم را برای پیشبرد این پروژه‌های بزرگ ایجاد نموده و نقش محوری در مهندسی مگاپروژه‌ها بر عهده دارند.

در راستای رویکرد جامع، یکپارچه و علمی به مگاپروژه‌های صنعت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، مهندسین مشاور جامع بهرو دیسیپلین‌های تخصصی لازم را در سازمان خود ایجاد نموده به گونه‌ای که خدمات باکیفیت مهندسی، راهبری و مدیریت در زمینه‌های زیررا ارائه می‌نماید:


  • حمل و نقل ریلی شهری - مترو، تراموا و LRT
  • حمل و نقل ریلی بین شهری ریلی - راه آهن
  • خطوط سریع السیر ریلی (High Speed Rail)
  • حمل و نقل جاده ای

به اشتراک گذاری