حمل و نقل ریلی و جاده ای:

ساختمان و ابنیه:

  •      مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 4 متروی تهران (ایستگاه های میدان انقلاب، شهدا و تئاترشهر)
  •      مشاور طراح چندین ایستگاه و هواکش در خط 3 متروی تهران 
  •      مشاور طراح پارکینگ اکباتان خط 4 متروی تهران
  •      مشاور و نظارت ایستگاه O2 و Q2 خط 2 قطار شهری اصفهان
  •      مشاور طراح 6 مجتمع ایستگاهی در تهران

تاسیسات و تجهیزات:

ناوگان، تجهیزات پایانه و بهره برداری:

سایر خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو

به اشتراک گذاری