•    مشاور پروژه تراموای منطقه 12 تهران

  •    مشاور پروژه تراموای منطقه 22 تهران

  •     مشاور امکان سنجی متروی قم

  •     مشاور مهندسی سیستم خط 2 قطار شهری کرج 

  •   مشاور طراح ایستگاه، تعمیرگاه و پایانه افسریه خط 4 متروی تهران

  •     مجتمع طراح مجتمع تجاری - اداری گلشهر

  •     مشاور طراح زیرگذر آزادی

  •     نظارت تجهیزات و تاسیسات توسعه شرقی خط 2 متروی تهران

  •    مشاور تهیه اسناد مناقصه پروژه 630 دستگاه واگن متروی تهران

  •     مدیر طرح امور ترافیک ارومیه

  •   مشاور طراح ایستگاه هایF2 و  I2خط 2 متروی کرج

به اشتراک گذاری