مهندسین مشاور جامع بهرو در تلاش است تا در پروژه‌های بین‌المللی و صادرات خدمات فنی و مهندسی مشارکت نماید.

به اشتراک گذاری