هیئت مدیره شرکت بهرو

" مهندسین مشاور جامع بهرو از بدو تاسیس تلاش کرده است با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی، مهندسی مترو را به عنوان مجموعه‌ای از دانش‌های تخصصی رشته‌های فنی مختلف به صورت متمرکز نهادینه نماید. در نگاهی به آینده، مهندسین مشاور جامع بهرو تلاش می‌کند با استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی و با نگاه دانش‌محور، راهبردهای توسعه‌ای خود را برنامه‌ریزی نموده و با اتکا به دانش مهندسی نوین و روزآمد و اعتماد به توانمندی مهندسی خود در تحقق دنیای به هم پیوسته و ارتقای کیفیت زیست نقش موثرتری ایفا نماید".علی رحیمی

رئیس هیئت‌مدیره
39 سال سابقه‌کار
(رزومه)

امیر سعید نیاورانی

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
35 سال سابقه‌کار

(رزومه)

غلامرضا شمسی

مدیرعامل
25 سال سابقه‌کار

(رزومه)


آرمان رضامحدث

عضواصلی هیئت‌مدیره
33 سال سابقه‌کار

(رزومه)

سارا سمائی

عضواصلی هیئت‌مدیره
15 سال سابقه‌کار

(رزومه)

به اشتراک گذاری