هیئت مدیره مهندسین مشاور جامع بهرو

هیئت‌مدیره مهندسین مشاور جامع بهرو

" مهندسین مشاور جامع بهرو از بدو تاسیس تلاش کرده است با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی، مهندسی مترو را به عنوان مجموعه‌ای از دانش‌های تخصصی رشته‌های فنی مختلف به صورت متمرکز نهادینه نماید. در نگاهی به آینده، مهندسین مشاور جامع بهرو تلاش می‌کند با استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی و با نگاه دانش‌محور، راهبردهای توسعه‌ای خود را برنامه‌ریزی نموده و با اتکا به دانش مهندسی نوین و روزآمد و اعتماد به توانمندی مهندسی خود در تحقق دنیای به هم پیوسته و ارتقای کیفیت زیست نقش موثرتری ایفا نماید"


علی رحیمی

39 سال سابقه کار

رئیس هیئت‌مدیره

رزومه

امیرسعید نیاورانی

35 سال سابقه کار

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

رزومه
داوود پارساپور

17 سال سابقه کار

مدیرعامل

رزومه
سارا سمائی

15 سال سابقه کار

عضواصلی هیئت‌مدیره

رزومه
آرمان رضا محدث

33 سال سابقه کار

عضواصلی هیئت‌مدیره

رزومه

به اشتراک گذاری