خط مشی شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو

خط مشی بهرو
خط مشی مهندسین مشاور جامع بهرو

چشم‌انداز

    سهولت حرکت در دنیایی پاک با مراکز انسانی و اقتصادی به هم پیوسته 

ارزش‌ها

  •    مهندسی جامع
  •     قابل اعتماد
  •    مبتکر و نوآور
  •    دنیای به هم‌پیوسته

ماموریت

ما یک شرکت مهندسی جامع با توانمندی‌های طراحی، نظارت، مشاوره و راهبری پروژه‌ها در حوزه‌های زیرساخت، حمل و نقل، تجهیزات و ناوگان ریلی با تکیه بر تخصص، تجربه، دانش و نوآوری هستیم

به اشتراک گذاری