آدرس:  تهران – بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به بزرگراه شهید باقری  خیابان دردشت  خیابان شهید یعقوبی (72 شرقی) شماره 1

(کد پستی: 1651637969)

تلفن:  77451528 21 98+ (خط ویژه: 72184000 21 98+)

فکس:   77805145 21 98+

ایمیل: info@behro.co

ارتباط مستقیم با همکاران ما: 


به اشتراک گذاری