حوزه تاسیسات و تجهیزات مهندسین مشاور جامع بهرو

در توسعه، بهبود و اصلاح زیرساخت‌ها نقش مهندسی تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی، یک نقش محوری است که علاوه بر ایمنی و رفاه کاربران، هزینه‌ها، زیبایی و مصرف انرژی باید در نظر گرفته شود.تجهیزات برقی و مکانیکی مورد استفاده در بناهای زیرساختی طیف گسترده‌ای از تجهیزات اعم از تجهیزات تامین برق، سامانه‌های مخابراتی و کنترلی، تجهیزات مکانیکی و تهویه و آسانسورها و پله‌های برقی را در بر می‌گیرد. تامین هماهنگی و یکپارچگی عملکردی میان اجزای مختلف تجهیزاتی نیازمند مهندسی جامع و همه جانبه تمام اجزا بوده به گونه‌ای که علاوه بر مطلوبیت زیرساخت، رفاه و ایمنی ساکنین و شهروندان تامین گردد.مهندسین مشاور جامع بهرو به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در مهندسی تجهیزات، دیسیپلین‌های تخصصی تامین توان، تجهیزات مکانیکی و تهویه، آسانسور و پله برقی، مخابرات، کنترل و ابزار دقیق را در مجموعه خود ایجاد نموده و با مدیریت اینترفیس‌های میان تجهیزات مختلف، خدمات با کیفیت مهندسی تجهیزات مشتمل بر مطالعات و طراحی پایه، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب سازنده، نظارت بر ساخت، حمل، انبارداری، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری را ارائه می‌نماید.

حوزه تاسیسات و تجهیزات بهرو
حوزه تاسیسات و تجهیزات شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو

خدمات مهندسین مشاور جامع بهرو در حوزه تاسیسات و تجهیزات

  • تامین توان
  • تاسیسات برقی
  • سامانه‌های مخابراتی و جریان ضعیف
  • سامانه‌های علائم، کنترل و ابزاردقیق
  • تجهیزات مکانیکی
  • سامانه‌های تهویه 
  • آسانسورها و پله‌های برقی 

دریافت کاتالوگ حوزه تاسیسات و تجهیزات مهندسین مشاور جامع بهرو

جلد کاتالوگ گروه تاسیسات و تجهیزات بهرو

به اشتراک گذاری