غلامرضا شمسی
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو

غلامرضا شمسی


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی معدن، مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رزومه غلامرضا شمسی

به اشتراک گذاری