شاهرخ حیدری

شاهرخ حیدری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران - راه و ساختمان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رزومه شاهرخ حیدری


به اشتراک گذاری