مهندسین مشاور بهرو بعنوان مشاور مهندسی سیستم و تکمیل مطالعات پایه در تمام پروژه، و همچنین بعنوان طراح تفصیلی و ناظر (عالیه و کارگاهی) دو ایستگاه F2  (45 متری گلشهر) و I2 (سه راه رجایی‌شهر)، نقش مهمی را در راهبری و نظارت در این پروژه ایفا می‌نماید.


محدوده و مشخصات پروژه خط 2 قطار شهری کرج

خط 2 قطار شهری کرج به طول 27 کیلومتر از محدوده کمال‌شهر شروع شده و پس از عبور از نواحی چهارراه طالقانی، میدان امام حسین (ع)، به سه راه اندیشه و به سمت شهر ملارد منتهی می‌شود.

با احتساب نقطه شروع با لحاظ كيلومتر 875-0 و 3/5 كيلومتر مسير دسترسي به محل جديد پايانه، كل مسير دارای 30/425 كيلومتر تونل است. با توجه به ادغام ايستگاه‌هاي A و B و حذف L و N و در نظر گرفتن ايستگاه Z، تعداد ايستگاه‌ها به 23 عدد رسیده و پروژه شامل پايانه كمال‌شهر و پاركينگ ملارد نیز می‌باشد.


نقشه قطار شهری کرج، نقشه مترو کرج
مترو کرج

مترو کرج

مترو کرج

مترو کرج


به اشتراک گذاری