مهندسی سیستم مترو و تهیه ضوابط طراحی پروژه خط 2 قطار شهری کرج

مهندسین مشاور جامع بهرو به عنوان مشاور مهندسی سیستم مترو و تکمیل مطالعات پایه، و همچنین به عنوان تهیه‌کننده الزامات و ضوابط طراحی پروژه، نقش مهمی را در راهبری و نظارت در پروژه خط 2 قطار شهری کرج  ایفا کرده است.

محدوده و مشخصات پروژه خط 2 قطار شهری کرج

خط 2 قطار شهری کرج به طول 27 کیلومتر از پایانه کمال‌شهر شروع شده و پس از عبور از زیر بلوار شهید بهشتی، نواحی چهارراه طالقانی و میدان امام حسین (ع)، به سه راه اندیشه و به پارکینگ ملارد در ابتدای شهر ملارد منتهی می‌شود.

کارفرمای اصلی پروژه سازمان قطار شهری کرج و حومه و پیمانکار طرح و ساخت پروژه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاري (سابیر) می‌باشد. مهندسین مشاور جامع بهرو در تهیه ضوابط طراحی تونل، ایستگاه ها و دپو، تکمیل مطالعات پایه تجهیزات و مهندسی سیستم مترو با پیمانکار پروژه همکاری نموده است. همچنین مهندسین مشاور جامع بهرو در طراحی و نظارت بر ساخت تعدادی از ایستگاه‌های این پروژه به عنوان مشاور ذی‌صلاح فعالیت نموده است. در حال حاضر با احتساب 3/5 كيلومتر مسير دسترسي به محل جديد پايانه، طول كل مسير به 30/425 كيلومتر رسیده است. با توجه به ادغام ايستگاه‌هاي A و B و حذف ایستگاه‌های L و N و در نظر گرفتن ايستگاه  Z، تعداد ايستگاه‌ها به 23 عدد رسیده و پروژه شامل پايانه كمال‌شهر و پاركينگ ملارد نیز می‌باشد.

نقشه قطار شهری کرج، نقشه مترو کرج
نقشه خط 2 قطار شهری کرج

معرفی خدمات مهندسین مشاور جامع بهرو در خط 2 قطار شهری کرج

مهندسین مشاور جامع بهرو در پروژه خط 2 قطار شهری کرج طی سالیان اخیر نقش مهمی را در طراحی و مهندسی ساخت این پروژه ایفا کرده است. در ابتدای امر مهندسین مشاور جامع بهرو به‌عنوان تهیه‌کننده ضوابط طراحی تونل، ایستگاه‌ها و دپو و همچنین در تکمیل مطالعات پایه تجهیزات پروژه خط 2 متروی کرج در این پروژه شروع به همکاری نمود. پس از تکمیل مطالعات پایه و با شروع بحث تجهیزات در پروژه و ورود پیمانکار تجهیزاتی، مهندسین مشاور جامع بهرو به عنوان مشاور مهندسی سیستم به منظور بررسی یکپارچه بودن مطالعات مهندسی تجهیزات و همچنین بررسی و تطابق طراحی ایستگاه‌ها با مطالعات مهندسی تجهیزات در پروژه خط 2 قطار شهری کرج ادامه همکاری داد. به موازات فعالیت مهندسین مشاور جامع بهرو در پروژه کرج در این دو بخش، طراحی فاز یک و تفصیلی، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ایستگاه های E2 (سرم سازی)،  F2 (45 متری گلشهر) و  I2 (سه راه رجایی‌شهر) خط دو متروی کرج به مشاور جامع بهرو سپرده شد. با توجه به خدمات مختلفی که مهندسین مشاور جامع بهرو در پروژه خط 2 قطار شهری کرج ارائه نموده، این مشاور نقش مهمی را در راهبری و نظارت این پروژه ایفا کرده است. این نقش زمانی پر رنگ‌تر شد که هر 2ایستگاه F2 (45 متری گلشهر) و  I2 (سه راه رجایی‌شهر) جزء اولویت فاز اول بهره‌برداری خط 2 متروی کرج قرار گرفتند. هم اکنون (آذر 1399) و با اتمام مراحل ساخت ایستگاه F2 (45 متری گلشهر) و تکمیل سازه ایستگاه I2  (سه راه رجایی‌شهر) و همچنین پایان یافتن مطالعات مهندسی تجهیزات و طراحی ایستگاه های فاز اول بهره‌برداری، خدمات مهندسین مشاور جامع بهرو در خط 2 قطار شهری کرج پایان پذیرفته است.

مشخصات پروژه خط دو قطار شهری کرج

آیتم

توضیحات

طول کل پروژه

87/26 کیلومتر

طول تونل

65/23 کیلومتر

تعداد ایستگاه ها

23 ایستگاه

میانگین فاصله ایستگاه ها

900 متر

روش حفاری تونل

سنتی به روش NATM

شروع

پایانه کمال شهر

پایان

پارکینگ  ملارد

حجم عملیات خاکی

4,700,000 متر مکعب

حجم عملیات بتن ریزی

1,150,000 متر مکعب

حجم آهن آلات

200,000 تن

پیکربندی خط ریلی

دوبل

نوع خط ریلی

گیج استاندارد ـ 1435 میلیمتر

نوع روسازی

دال بتنی با تراورس دی بلوک
خدمات تهیه ضوابط طراحی تونل، ایستگاه ها و دپو و تکمیل مطالعات پایه تجهیزات

در سال 1390 و با طرح مباحث طراحی و ساخت ایستگاه‌ها و ورود به مطالعات تجهیزات پروژه، نیاز به وجود ضوابط طراحی ایستگاه‌ها و همچنین مطالعات پایه اولیه تجهیزات در پروژه مشخص شد. در این زمان و با توجه به تجربه مهندسین مشاور جامع بهرو در طراحی و مهندسی اجرای خطوط متروی تهران، پروژه خط 2 قطار شهری کرج از این مهندسین مشاور دعوت به همکاری نمود.

شروع همکاری مهندسین مشاور بهرو در خط دو قطار شهری کرج ارائه خدمات تهیه ضوابط طراحی تونل، ایستگاه ها و دپو و تکمیل مطالعات پایه تجهیزات بوده است. طی این همکاری دو مجلد گزارش ضوابط طراحی تونل، ایستگاه ها و دپو در بخش های ساختمانی و تجهیزاتی تهیه شد که مبنای مطالعات مهندسی ساختمان و تجهیزات در خط 2 متروی کرج قرار گرفت. همچنین بسته های مطالعاتی پایه اولیه در تمامی دیسیپلین های تجهیزات مترو توسط مهندسین مشاور جامع بهرو تهیه و در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار گرفت.

به علت توقف عملیات پروژه و پس از گذشت چندین سال، مجددا مهندسین مشاور جامع بهرو طی سال های 1397 تا 1398 دو گزارش فوق‌الذکر را بر اساس استاندارد‌های روز و با در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از بخش‌های ساخته شده از ایستگاه‌ها به روزرسانی نموده است. این بخش از کار به دلیل لزوم انطباق حداکثری با استانداردهای روز و در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده نیازمند حساسیت ویژه‌ای بود و زمان و انرژی قابل توجهی از بخش‌های تخصصی مهندسین مشاور جامع بهرو را می‌طلبید که خوشبختانه با اتمام کار به نتیجه مطلوبی منتهی شد، به طوری‌که این 2گزارش می‌تواند در پروژه‌های دیگر مترو نیز مورد استفاده قرار گیرد.


خدمات مهندسی سیستم مترو

مهندسین مشاور جامع بهرو در ابتدای پروژه مطالعات پایه اولیه تجهیزات را انجام داد. در سال های بعد پیمانکار و مشاورین تجهیزاتی پروژه، مطالعات تکمیلی خود را در مورد بسته‌های تجهیزاتی بر مبنای این مطالعات اولیه انجام دادند. مهندسین مشاور جامع بهرو از سال 1390 به بعد به عنوان مشاور مهندسی سیستم مترو به منظور بررسی یکپارچه‌بودن مطالعات مهندسی تجهیزات و همچنین بررسی و تطابق طراحی ایستگاه ها با مطالعات مهندسی تجهیزات در پروژه خط دو قطار شهری کرج ادامه همکاری داشته است.

این بخش از خدمات مهندسین مشاور بهرو در ابتدای سال 1399 و با پایان یافتن مطالعات مهندسی تجهیزات و باز طراحی ایستگاه های فاز اول بهره برداری در خط دو قطار شهری کرج پایان پذیرفته است.


گالری تصویری خط 2 قطار شهری کرج
مهندسی خط 2 کرج
بهرو در مترو کرج
خط 2 قطار شهری کرج
مترو کرج

به اشتراک گذاری