مشاور طراح تراموای فرودگاه شیراز

مهندسین مشاور جامع بهرو خدمات فنی ومهندسی و مطالعات مرحله اول و دوم سامانه انتقال مسافرین فرودگاه شیراز در بخش‌های طراحي مسير، زيرسازي، ابنيه فني، روسازي، ايستگاه، دپو و پاركينگ، علائم الكتريكي، تامين برق و ساير تجهيزات مورد نياز پروژه را از تابستان 1398 برعهده گرفته و خدمات ارزنده‌ای در پروژه تراموای فرودگاه شیراز ارائه داده است.

محدوده تراموای فرودگاه شیراز

سکوی ابتدایی مسیر تراموای فرودگاه شیراز در مجاورت ورودی جنوب‌غربی ایستگاه شهید دستغیب واقع در میدان گلسرخ جانمایی و سپس از کنار مسیر ورودی فرودگاه آن امتداد یافته تا با عبور از اراضی توسعه‌ای فرودگاه و نیز سازمان خدمات‌بار، سازمان هواشناسی و پلیس فرودگاه وارد محوطه پایانه مسافری فرودگاه گردد. طول مسیر تراموای فرودگاه شیراز حدود 1100 متر می‌باشد.

به دلیل طول کم مسیر، در حال حاضر فقط دو ایستگاه مبدا و مقصد با قابلیت جذب مسافر توسط متخصصین مهندسین مشاور جامع بهرو در نظر گرفته شده است که در مطالعات تکمیلی و در با در نظرگرفتن امکان توسعه آتی، از منظر محل و تعداد تدقیق خواهند شد.

نقشه محدوده جغرافیایی تراموای فرودگاه شیراز

نقشه تراموا فرودگاه شیراز
محدوده جغرافیایی تراموای فرودگاه شیراز

مشخصات تراموای فرودگاه شیراز

آیتم

توضیحات

طول خط

1.1 کيلومتر (رو زمینی)

تعداد ايستگاه

2 ايستگاه

حداقل شعاع قوس افقی

25 متر

سامانه برق‌رسانی

بالاسری (OCS)

ماکزیمم سرعت ناوگان

km/h 70

گیج خط

1435 میلیمتر

طول قطار پیشنهادی

33 متر


گالری تصویری تراموای فرودگاه شیراز
جانمایی تراموا شیراز
فرودگاه شیراز
تراموای فرودگاه
Shiraz airport tramway

به اشتراک گذاری