انجام خدمات فنی و مهندسی و مطالعات مرحله اول و دوم سامانه انتقال مسافرین فرودگاه شیراز در بخش‌های طراحي مسير، زيرسازي، ابنيه فني، روسازي، ايستگاه، دپو و پاركينگ، علائم الكتريكي، تامين برق و ساير تجهيزات مورد نياز پروژه، در تابستان 1398 به مهندسین مشاور بهرو واگذار شده است.


محدوده تراموا فرودگاه شیراز

سکوی ابتدایی مسیر در مجاور ورودی جنوب غربی ایستگاه شهید دستغیب واقع در میدان گلسرخ جانمایی و سپس از کنار مسیر ورودی فرودگاه آن امتداد یافته تا با عبور از اراضی توسعه‌ای فرودگاه و نیز سازمان خدمات بار، سازمان هواشناسی و پلیس فرودگاه وارد محوطه پایانه مسافری فرودگاه گردد. طول مسیر حدود 1100 متر می‌باشد.

به دلیل طول کم مسیر، در حال حاضر فقط دو ایستگاه مبدا و مقصد با قابلیت جذب مسافر در نظر گرفته شده است که در مطالعات تکمیلی و در با در نظر گرفتن امکان توسعه آتی، از منظر محل و تعداد تدقیق خواهند شد.


نقشه تراموا فرودگاه شیراز


مشخصات تراموای فرودگاه شیراز

آیتم

توضیحات

طول خط

1.1 کيلومتر (رو زمینی)

تعداد ايستگاه

2 ايستگاه

حداقل شعاع قوس افقی

25 متر

سامانه برق‌رسانی

بالاسری (OCS)

ماکزیمم سرعت ناوگان

km/h 70

گیج خط

1435 میلیمتر

طول قطار پیشنهادی

33 مترShiraz airport tramway

Shiraz airport tramway

Shiraz airport tramway

Shiraz airport tramway
به اشتراک گذاری