سازمان قطار شهری شیراز

سازمان قطار شهری شیراز

انجام مطالعات اولیه سیستم حمل و نقل عمومی شیراز در سال 1355 توسط مشاور خارجی و پس از آن انجام مطالعات جدید شهر شیراز در سال 1369 توسط جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه و تأیید ضرورت استفاده از شبکه ریلی به عنوان توسعه سیستم حمل و نقل عمومی صورت گرفت.

مطالعات قبلی شهر شیراز در جهت تکمیل و تدوین مطالعات جامع حمل و نقل عمومی در سال 1378 بازبینی شد و مسیرهای مناسب جهت راه اندازی مترو ارائه و در نهایت گزینه برتر از بین آنها انتخاب گردید.

مترو شیراز

سازمان قطار شهری شیراز در سال 1380 تاسیس و عملیات اجرایی خط 1 قطار شهری شیراز در سال 1381 آغاز گردید.

برای کلانشهر شیراز 6 خط مترویی در نظر گرفته شده است که تاکنون تنها خط یک راه­اندازی شده است. این خط به طول 24.5 کیلومتر بوده و قطارهای آن پنج واگنه و به طول تقریبی 100 متر می­باشند. مشخصات خطوط ششگانه شیراز در جدول زیر آمده است:

نام خط

طول (km)

تعداد ایستگاه ها

تعداد قطارهای مورد نیاز

1

24.5

20

43

2

15.1

13

29

3

11.7

8

24

4

17

17

32

5

10

9

20

6

15

14

29

برای تأمین قطارهای مورد نیاز خط 1 متروی شیراز از چند مسیر اقدام شده است که یکی از آنها پروژه تأمین 4 رام قطار مترویی می­باشد. مهندسی و نظارت این پروژه به شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو واگذار گردید.

مشخصات قطارهای خط 1 متروی شیراز

طول قطار

در حدود 100 متر

عرض قطار

2600 میلی متر

ماکزیمم سرعت بهره برداری قطار

80 کیلومتر بر ساعت

ولتاژ کاری

1500 V.DC

تعداد واگن

5

آرایش قطار

3M2T (سه واگن موتوردار و دو واگن تریلر)

تعداد درب در هر سمت واگن

4 درب


به اشتراک گذاری