سازمان قطار شهری اصفهان

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه 

پیدایش تفکر ایجاد قطار شهری در اصفهان به زمان احداث ذوب آهن در دهه ۱۳۴۰ باز ميگردد که براي اولين بار احداث اين مسير از طرف مشاور خارجي از فرودگاه بين المللي اصفهان به فولاد شهر و ذوب آهن مطرح شد که هيچگاه به مرحله اجرا در نيامد.

 در سال ۱۳۵۵ توسط مشاور خارجی ، مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان انجام و پیشنهاد شبکه مترو سبک و اتوبوس ارائه گردید که آن هم ادامه نیافت. 

 بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، در سال ۱۳۵۹ با توجه به مطالعات جامع حمل و نقل که توسط سازمان برنامه و بودجه استان انجام شده بود و بر اساس نیاز شهر اصفهان و درخواست استانداری به مدت یکسال مشاور خارجي عهده دار انجام مطالعات متروي اصفهان گرديد و پس از آن شبکه ترامواي اصفهان مطرح شد. 

در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ مطالعات پیش امکان‌سنجی حمل و نقل انبوه منطقه اصفهان توسط مشاور فرانسوی به نام سوفرتو انجام شد. در سال ۱۳۷۵ مطالعات امکان‌سنجي حمل و نقل انبوه توسط شرکت استراليايي پ.پ.ک تكميل گرديد. از سال ۱۳۷۵ تلاش‌هايي به منظور بررسي و مطالعات طرح اوليه خطوط اولويت‌دار منطقه اصفهان صورت پذيرفت كه نتايج آن پيش‌بيني ۳ خط ريلي درون شهري و ۲ خط حومه اي بوده است.

نقشه قطار شهری اصفهان در سال ۱۳۷۹ بودجه احداث خطوط قطار شهری اصفهان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه سي و پنجم شورايعالي ترافيک شهرهاي کشور مورخ ۱۳/۴/۸۰ احداث خط ۱ قطار شهري اصفهان به تصويب رسيد. در سال ۱۳۸۰ طراحي تفصيلي خط ۱ (خط شمال - جنوب) اين قطار شهري به طول ۵/۱۲ کيلومتر آغاز گرديد.

در سال‌های ۷۷-۱۳۷۵ طراحی اولیه خطوط اولویت دار قطارشهری اصفهــــان و حومه انجام پذیرفت و در سال ۷۹ بودجه احداث قطارشهری در پنج شهر کشـــور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در سال ۱۳۸۰ طرح نهایی خط یک (شمال - جنوب) به طول 5/12 کیلومتر مصوب و عملیات اجرایی ساخت تونل آن آغاز گردید و با اضافه شدن ۷/۷ کیلومتر مسیر كاوه  قدس (شمال - غرب) اینك خط اول قطار شهری اصفهان از شمال غرب تا جنوب بطول 20/20 كیلومتر احداث شده است.

مسیر خط ۲ قطار شهری اصفهان حدفاصل دپوی زینبیه تا خمینی شهر به طول ۲۳ کیلومتر در سال ۱۳۸۵ به تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسید و مطالعات آن در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و اکنون در دست احداث است.

مسیر خط 3 قطارشهری اصفهان حدفاصل میدان آزادی تا بلوار شفق به طول 5/8 کیلومتر به تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده و مطالعات آن در حال انجام است.

توسعه خط  یک حد فاصل ایستگاه قدس تا میدان استقلال نیز به طول 5/5 کیلومتر در حال مطالعه می باشد.

به اشتراک گذاری