شهرداری رشت 

تراموای شهر رشت به طول تقریبی 16 کیلومتر بوده که مسیر آن از مسکن مهر شهر رشت شروع شده و پس از عبور از میدان گیل، بلوار امام (ره)، میدان مصلی (میدان توشیبا)، میدان شهرداری و میدان انصاری به فرودگاه رشت به عنوان ایستگاه انتهایی می‌رسد. در حال حاضر تعداد 25 ایستگاه در طول مسیر در نقاط کلیدی با قابلیت جذب مسافر در نظر گرفته شده است. میزان مسافر سوار شده در کمان ماکزیمم در ساعت اوج در روز برابر 6350 نفر برآورد شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، 32 رام قطار برای تامین سرفاصله زمانی 4 دقیقه در ساعت پیک ترافیک و در افق طرح مورد نیاز خواهد بود. برای پروژه تراموای رشت محوطه‌ای به مساحت حدود 10 هکتار جهت احداث دپو ابتدایی و زمینی به مساحت حدود 1/5 هکتار جهت احداث پارکینگ انتهای مسیر درنظر گرفته شده است

به اشتراک گذاری