شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و حومه 


در رویکرد توسعه بر مبنای حمل و نقل)   TOD (Transport Oriented Development ، با توسعه و گسترش سیستم حمل و نقل، نقاط با ظرفیت‌های خاص، مکان‌یابی و بارگذاری می‌شوند. در مرحله بعد، نقاط مورد نظر به نحوی مجهز می‌شوند که قابلیت جذب حداکثری مسافران را داشته باشند.

مفهوم مرکزی TOD ایجاد منطقه‌های پیاده در سراسر کشور است که از طرفی کل شهر را پوشش می‌دهد و از سوی دیگر با سیستم پرکشش حمل و نقل عمومی (مترو) بهم متصل است. TOD یک پروژه ساخت و ساز و بارگذاری حول یک ایستگاه نیست، بلکه یک بازآفرینی همگن و بهم پیوسته در سراسر کشور است که روح حاکم بر آن یعنی پیاده‌مداری در تمام شهر جاری شده و شهر را مناسب زیست و طبیعت انسان بازسازی می‌کند.

به اشتراک گذاری