سید نوید قائمی

سید نوید قائمی


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه علم‌وصنعت ایران

رزومه سید نوید قائمی

به اشتراک گذاری