منا فرحانی

منا فرحانی


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت منابع آب دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رزومه منا فرحانیبه اشتراک گذاری