دانیال ذوالفقاری

دانیال ذوالفقاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رزومه دانیال ذوالفقاری


به اشتراک گذاری