مدیریت تجهیزات مهندسین مشاور جامع بهرو

معاون تجهیزات بهروامیرسعید نیاورانی

مدیر تجهیزات

(رزومه)

وحید وکیل‌زاده

مسئول کنترل، علائم و ابزار دقیق

وحید وکیل‌زاده

(رزومه)

مهرداد شومالی

مسئول تجهیزات مکانیکی

مهرداد شومالی

(رزومه)

میثم اسکندری

مسئول تامین توان

میثم اسکندری

(رزومه)

نادر رضانیا

مسئول مخابرات و جریان ضعیف

نادر رضانیا

(رزومه)

آتنا حسنی

مسئول پله برقی و آسانسور

آتنا حسنی

(رزومه)

به اشتراک گذاری