معاونت تجهیزات مهندسین مشاور جامع بهرو

معاون تجهیزات بهروامیرسعید نیاورانی

معاونت تجهیزات

(رزومه)

وحید وکیل‌زاده

مدیریت کنترل، علائم و ابزار دقیق

وحید وکیل‌زاده

(رزومه)

مهرداد شومالی

مدیریت تجهیزات مکانیکی

مهرداد شومالی

(رزومه)

میثم اسکندری

مدیریت تامین توان

میثم اسکندری

(رزومه)

نادر رضانیا

مدیریت مخابرات و جریان ضعیف

نادر رضانیا

(رزومه)

آتنا حسنی

مدیریت پله برقی و آسانسور

آتنا حسنی

(رزومه)

به اشتراک گذاری