مدیریت پروژه‌های تهران مهندسین مشاور جامع بهرو

حمیدرضا ضامنی

مدیر پروژه خط 3

حمیدرضا ضامنی

(رزومه)

شاهرخ حیدری

مدیر پروژه خط 7

شاهرخ حیدری

(رزومه)

سید ابراهیم قریشی

مدیر پروژه خط 6 (قطعه جنوبی و توسعه جنوبی)

سید ابراهیم قریشی

(رزومه)

رهام پروز

مدیر پروژه خط 6 (قطعات شمالی، میانی و تجهیزات)

رهام پروز

(رزومه)

بابک سهمانی

مدیر پروژه مجتمع‌های ایستگاهی

بابک سهمانی

(رزومه)

محمدرضا سلیمان‌بیگی

 مدیر پروژه خط 4

محمدرضا سلیمان بیگی

(رزومه)

مدیر پروژه avl

مدیر پروژه AVL

حسین فرزام‌منش

(رزومه)

پیمان هاتفی‌نژاد

مدیر پروژه ناوگان

پیمان هاتفی نژاد

(رزومه)

مصطفی ارسلانی مقدم

کنترل و مدیریت پروژه

مصطفی ارسلانی‌مقدم

(رزومه)


به اشتراک گذاری