مدیر پروژه کلانشهرهای بهرو

علی قرائیان

مدیریت پروژه‌های کلانشهرها

(رزومه)

مهدی استاد علیپور

مدیر پروژه خط 2 کرج

مهدی استادعلیپور مجرد

(رزومه)

احمد اسماعیلی

مدیر پروژه ناوگان شیراز

احمد اسماعیلی

(رزومه)

فرامرز رادمان

مدیر پروژه خط 2 اصفهان

فرامرز رادمان

(رزومه)

علی قرائیان

مدیر پروژه بهسازی خط 5 (تهران-کرج)

علی قرائیان

(رزومه)

احمد اسماعیلی

مدیر پروژه تراموا رشت

احمد اسماعیلی

(رزومه)


به اشتراک گذاری