مدیریت پروژه‌های کلانشهرهای مهندسین مشاور جامع بهرو

مهدی استاد علیپور

مهدی استادعلیپور مجرد

مدیر پروژه‌های کلانشهرها

(رزومه)

مهدی استاد علیپور

مدیر پروژه خط 2 کرج

مهدی استادعلیپور مجرد

(رزومه)

احمد اسماعیلی

مدیر پروژه ناوگان شیراز

احمد اسماعیلی

(رزومه)

مدیریت امور مشاوران و مناقصات

مدیر پروژه خط 2 اصفهان

امیرهوشنگ مدرس کمالی

(رزومه)

علی قرائیان

مدیر پروژه بهسازی خط 5 (تهران-کرج)

علی قرائیان

(رزومه)

احمد اسماعیلی

مدیر پروژه تراموا رشت

احمد اسماعیلی

(رزومه)

سید ابراهیم قریشی

مدیر پروژه متروی قم

سید ابراهیم قریشی

(رزومه)

مدیر پروژه خط 3 مشهد


مدیر پروژه ضوابط تحویل‌گیری، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های تهران

مدیر پروژه ناوگان اصفهان

مدیر پروژه ناوگان تبریز

به اشتراک گذاری