سازمان قطار شهری تبریز و حومه

تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهربزرگ‌ترین شهر منطقه شمال‌غرب کشور بوده و به دلیل جای دادن بسیاری از کارخانه‌های مادر و بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از ۶۰۰ شرکت قطعه‌ساز در آن، دومین شهر صنعتی در ایران پس از تهران به‌شمار می­‌رود. شهر تبریز به مدت پنج سال متوالی، دارنده رتبه نخست جذب سرمایه در بین شهرهای ایران بوده است.

با توجه به حجم وسیع مسافرت های درون شهری تبریز و ضرورت استفاده از سیستم حمل‌ونقل ریلی در جهت کاهش مشکلات ترافیکی این شهر، برای اولین بار در دی ماه 1369، موضوع مطالعه واحداث قطار شهری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی با مسکوت ماندن موضوع، بالاخره سازمان قطار شهری تبریز در سال 1379 تأسیس ومطالعات امکان سنجی خطوط قطار شهری تبریز در اواخر سال 1380 آغاز گردید.  در جلسة بیست و نهم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، احداث خط یک قطار شهری تبریز به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن در سال 1381 آغاز شد. در جلسه شصت وپنجم شورای عالی ترافیک، در دی ماه 1385 احداث سایر خطوط درون شهری تبریز وخط حومه ای تبریز_سهند به تصویب رسید که شامل 4 مسیر به طول 70 کیلومتر با 70 ایستگاه و یک خط برون شهری از تبریز به شهرک سهند  به طول حدوداً 20 کیلومتر است.

سازمان قطار شهری تبریز
نقشه خطوط متروی شهر تبریز

سازمان قطار شهری تبریز در سال 1379خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌استهیئت‌مدیره این سازمان از ۵ نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل شامل شهردار، مدیر سازمان قطار شهری، معاون عمرانی استاندار و ۳ نفر صاحب‌نظر تشکیل پیدا کرده‌است. شورای سازمان قطار شهری تبریز نیز متشکل از استاندار، شهردار و یک نفر کارشناس می‌باشد.

به اشتراک گذاری