پس از دانلود نرم‌لفزار CuteFTP از  اینجا  مطابق تصویر زیر، روی General FTP Sites ، کلیک راست نموده و از طریق منوی New ، یک سایت جدید ایجاد کنید.


FTP System

در این منو و در Tab General ، تنظیمات زیر را انجام دهید.

نام کاربری و رمز عبور شما، همان نام کاربری و رمز عبور در شبکه داخلی می باشد


FTP System

در این منو و در Tab Type ، پورت را برابر 4040 قراردهید.سپس بر روی کلید OK ، کلیک کنید.

منوی Behro در سمت چپ صفحه نمایش داده خواهد شد. با دبل کلیک روی منوی Behro ، شما به صفحه مورد نیاز، متصل خواهید شد.


FTP System


پس از ورود به Server FTP ( با استفاده از نرم‌افزار CuteFTP )هر یک از کاربران با توجه به میزان دسترسی خود، به یکی از پوشه‌های زیر دسترسی دارند.

FTP System


پوشه‌های موجود در تصویر فوق، به منظور تبادل اطالعات بین پرسنل هر دپارتمان و با دسترسی معین ایجاد شده است.


پوشه FTP Projects :

این پوشه به منظور ذخیره اطلاعات و مستندات پیوست نامه‌ها ایجاد شده است و تمامی همکاران به این پوشه دسترسی دارند. پوشه‌های فوق صرفا از طریق شبکه داخلی و آدرس زیر در دسترس همکاران محترم می‌باشد. 

sharepoint.behro.net/FTPServer//

به اشتراک گذاری