سامانه تامین‌کنندگان و سازندگان تجهیزات متروی تهران

در راستای ابلاغ "سیاست‌های کلی نظام اداری" و نیز "سیاست های کلی حمایت از کالای ایرانی و جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری خصوصاً بندهای 19 و 20 تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده با رویکرد ساماندهی و یکنواختی در فرآیند ثبت نام، تأیید صلاحیت و توان‌سنجی فنی تأمین کنندگان متقاضی به همکاری با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) و ارجاع عادلانه کار، شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو اقدام به ارائه خدمات مشاوره جهت ایجاد این بستر ملی نمود.


اهداف سامانه تامین‌کنندگان و سازندگان تجهیزات متروی تهران (AVL)

 • ایجاد و تشکیل بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان دارای صلاحیت
 • توزیع  عادلانه کار  و تسهیم مناسب در ارجاع کار به تأمین کنندگان دارای صلاحیت
 • شفاف سازی در فعالیتهای برون سپاری شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • افزایش سلامت و انضباط اداری
 • افزایش رونق اقتصادی و کمک به پویایی آن
 • جلوگیری از خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انتخاب تأمین کننده نامناسب که منجر به تأخیر در پروژه ها و یا فسخ قراردادها و تحمیل ضررمالی و معنوی به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) می گردد
 • افزایش اعتماد شهروندان از طریق ارائه خدمات شفاف تر، مطلوب تر و بهینه تر
 • یکپارچه سازی سامانه های مرتبط
 • ارزیابی مداوم عملکرد تأمین کنندگان با رویکرد بهبود و توسعه
 • کمک به افزایش توانمندی تولیدات داخلی با رویکرد سیاست حمایت از کالای ایرانی
AVL
ابلاغ قرارداد انجام خدمات مشاوره AVL

این پروژه جهت ايجاد بانك اطلاعاتي و ارزيابي تأمين کنندگان و سازندگان AVL، با رويكرد رونق توليد و حمايت از توليدداخل و با هدف ايجاد و توسعه دانش فني ساخت داخلي قطعات، شناسايي و ارزيابي سازندگان توانمند داخلي و همچنين پيش بيني و رفع نيازهای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در زمينه بومي سازی تجهيزات تعریف شده است.


نحوه ثبت نام در سامانه تامین‌کنندگان و سازندگان تجهیزات متروی تهران

Behro AVL
سامانه ثبت‌نام AVL
 • مطالعه راهنماي ثبت نام تامين كنندگان حقيقي و حقوقي
 • تكميل فرم هاي مربوطه و بارگذاري اطلاعات

 نحوه ارزیابی متقاضیان سازنده و تامین‌کننده تجهیزات مترو 

پس ازثبت نام و  تکمیل فرم های مربوطه  توسط متقاضیان، طی فرآیندهای سه گانه (اطلاعات اولیه و عمومی، مالی، فنی) بر اساس ساختار اجرایی تعریف شده  دبیرخانه AVL ، کمیته فنی مستقر در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و ضوابط فنی مدون شده، اقدام به بررسی و تأیید صلاحیت شرکت های متقاضی می گردد. 

مهندسین مشاور جامع بهرو نقش مشاور خدمات AVL با رویکرد بومی‌سازی تجهیزات شرکت متروی تهران را در بخش فنی و اجرا برعهده داشته و امیدوار است این قبیل اتفاقات سبب ایجاد بستر مناسب برای بومی‌سازی و بالاتر رفتن تجهیزات مورد استفاده در متروی جمهوری اسلامی ایران گردد.

به اشتراک گذاری