مشاور و نظارت ایستگاه شاهد و ابن‌سینا خط2 قطار شهری اصفهان

شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو در حال حاضر به‌ عنوان مشاور سازمان قطارشهری اصفهان، در پروژه های احداث ایستگاه شاهد (در حال اجرا) و همچنین ایستگاه ابن سینا (در فاز مطالعه و طراحی) در حال فعالیت می باشد.

ایستگاه شاهد Q2 (در حال اجرا)

خط2 قطار شهری اصفهان (خط شرقی _غربی) به طول 24/4 کیلومتر بوده و از منطقه زینبیه شروع و تا شهرستان خمینی‌شهر ادامه می‌یابد. پروژه احداث ایستگاه شاهد در خط 2 قطار شهری اصفهان، ششمین ایستگاه از خط2 بوده که با توجه به موقعیت آن در خیابان پر ترافیک لاله‌شمالی و همچنین به جهت شیوه ساخت با روش Down-Top، از اهمیت زیادی برخوردار می باشدایستگاه شاهد در کیلومتر 400+17 از شروع خط 2 متروی اصفهان جانمایی شده و ریل ایستگاه نسبت به سطح زمین در تراز 2/18- متری واقع شده است.

محدوده این ایستگاه در خیابان لاله‌شمالی و در مجاورت پایانه اتوبوسرانی باغ قوشخانه بوده و طول آن حدود 142/5 متر، عرض ایستگاه نیز 20/8 متر می‌باشد و مدت اولیه قرارداد 24 ماه در نظر گرفته شده است. دسترسی به محل ایستگاه از طریق یک رمپ در ضلع جنوب شرق می‌باشد که محل تجهیز کارگاه نیز در همین قسمت واقع شده است. طرح ساخت این ایستگاه دارای 2 دسترسی در ضلع غرب و شرق خیابان و 2سازه پله فرار در ضلع شمال‌شرقی و جنوب‌غربی می‌باشد.

موقعیت جغرافیایی ایستگاه شاهد در خط 2 متروی اصفهان

موقعیت ایستگاه شاهد مترو اصفهان
موقعیت جغرافیایی ایستگاه شاهد در خط 2 متروی اصفهان

در حال حاضر (اردیبهشت 1400) عملیات اجرایی ایستگاه شاهد اصفهان دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر 30 درصد می‌باشد که با احداث سقف تراز تیکت‌هال و آزادسازی ترافیکی در خطوط شرقی و غربی ایستگاه در محدوده خیابان لاله و حدفاصل پایانه باغ‌قوشخانه تا میدان لاله، عملیات اجرایی در تراز تیکت‌هال و به صورت زیرزمینی در عمق 8 متر پائین‌تر از تراز طبیعی زمین بدون وقفه در حال اجرا می‌باشد. گفتنی است به موازات اجرای عملیات در تراز تیکت‌هال، عملیات حفر تونل دسترسی به تراز سکو با سیستم سازه ایی قاب/قاب+لتیس در حال انجام می‌باشد. طبق برنامه‌ریزی های کلان در نظر گرفته‌شده برای این پروژه، هدف‌گذاری ورود دستگاه TBM برای این پروژه، مهر‌ماه سال جاری مقرر گردیده است.


روش احداث پیشنهادی مهندسین مشاور جامع بهرو برای ایستگاه شاهد

در تعیین روش اجرای ایستگاه پارامترهایی نظیر عمق مدفون ایستگاه، جنس لایه های خاک محیط، تراز آب زیرزمینی، تأسیسات و عوارض شهری و ... دخیل هستند. با عنایت به تراز ایستگاه شاهد اصفهان و موقعیت قرارگیری آن در پلان شهری و لزوم عبور ترافیکی از این موقعیت روش اجرای ترانشه بسته (دال نهایی) با اجرا بصورت Top-Down پیشنهاد گردیده و در حال اجرا می‌باشد. در ایستگاه شاهد ثطار شهری اصفهان، یکی از اولویت‌های کارفرما حفاری تراز سکو پیش از ورود دستگاه TBM بوده است و در این راستا روش اجرای ایستگاه به گونه‌ای در نظر گرفته شد که حفاری تراز سکوی ایستگاه در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میسر شود. مراحل اجرای ایستگاه در ادامه نمایش داده شده است.

ایستگاه شاهد اصفهانروش احداث ایستگاه شاهد اصفهان
محدوده خیابان ایستگاه شاهد اصفهان


مزایای روش اجرایی پیشنهادی مهندسین مشاور جامع بهرو در ایستگاه شاهد

  • عدم انسداد کامل معبر و عبور ترافیک مسیر در تمامی مراحل اجرا
  • امکان حفاری همزمان تراز تیکت هال و تراز سکو
  • کنترل تغییر شکل‌ها به میزان حداقل ممکن و در نتیجه آسیب کمتر به سازه‌های مجاور
  • استفاده همزمان از المان‌های سازه‌ای در سیستم سازه نگهبان و سازه نهایی ایستگاه و در نتیجه کاهش هزینه‌ها


جزئیات روش اجرای پیشهادی مهندسین مشاور جامع بهرو در ایستگاه شاهد خط 2 متروی اصفهان

در روش اجرای پیشنهادی ابتدا بخشی از خیابان مسدود گشته و ترافیک عبوری به بخش باقی‌مانده از خیابان منتقل می‌گردد. در بخش مسدود شده عملیات ساخت ایستگاه شامل خاکبرداری تا تراز زیر سقف، حفاری و بتن‌ریزی شمع‌های کناری و میانی و ساخت نیمی از سازه سقف انجام می‌پذیرد. سپس این ناحیه خاکریزی شده و پس از اجرای آسفالت عملیاتی مشابه در طرف دیگر اجرا می‌گردد. پس از اجرای کامل سقف و بازگشایی کامل خیابان، می‌بایست به وسیله رمپ دسترسی به تراز تیکت‌هال فراهم و عملیات عمرانی در آن تراز ادامه یابد. پس از اجرای رمپ دسترسی خاکبرداری در تراز تیکت‌هال و در پناه شمع و سقف اجرا شده انجام می‌پذیرد. پس از حفاری کامل تراز تیکت‌هال، شمع-ستون‌های تراز سکو اجرا گردیده و دال تراز تیکت‌هال آرماتوربندی و بتن‌ریزی می‌شود. پس از حفاری کامل تراز سکو فونداسیون ایستگاه و کریدل به منظور عبور ماشین حفار اجرا می‌شود. در نهایت و پس از عبور ماشین حفار دیوارهای ایستگاه اجرا و سازه ایستگاه تکمیل خواهد شد.

عملیات اجرایی ایستگاه شاهد اصفهان
خیابان محدوده شاهد اصفهان

چاله ایستگاه شاهد اصفهان

عملیات زیرزمینی ایستگاه شاهد اصفهان


مشخصات ایستگاه شاهد (Q2)

آیتم

توضیحات

عرض ایستگاه

22.40متر

طول سکو

100متر

عرض سکو

11.60 متر

ظرفيت مسافرپذيري در هر ساعت

3360 نفر

سرفاصله زماني بين دو قطار

2.5 دقیقه

پله برقی

12دستگاه

تعداد هواکش‌ها

7 عدد

خروجی اضطراری

2 عدد


ایستگاه ابن سینا (در دست مطالعات و طراحی)

ایستگاه ابن‌سینا O2 خط 2 قطار شهری اصفهان در چهارراه ابن‌سینا (تقاطع خیابان 30 متری علامه مجلسی در شمال و جنوب، خیابان 26 متری کمال در امتداد شرقی و خیابان 26 متری ابن‌سینا در غرب تقاطع) و در عمق حدودا 28 متری سطح زمین واقع شده است. با توجه به عمق 28 متری ایستگاه ابن‌سینا، روش اجرای مصوب با سیستم پیش‌نگهدارنده طاق (شمع و ریب) می‌باشد که با وجود تراز آب در عمق 18 متری در این محدوده، این روش دارای ریسک‌های اجرایی نظیر نشست ناشی از زهکشی و مشکلات بهره‌برداری از منظر آب‌بندی سازه می باشد.

با توجه به قرارداد فی مابین شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو با سازمان قطارشهری اصفهان، این شرکت در حال انجام اقداماتی به شرح زیر می‌باشد:

  • بررسی شرایط ژئوتکنیکی ایستگاه
  • بررسی و مطالعه نتایج مدل‌سازی
  • بررسی امکان تغییر در پروفیل مسیر
  • مطالعه درخصوص انحراف ترافیک و پیشنهاد مسیر جایگزین
  • معارضین در محدوده ایستگاه و لزوم انحراف آن
  • بررسی امکان تغییر در معماری طرح

موقعیت جغرافیایی ایستگاه ابن‌سینا در خط 2 متروی اصفهان

موقعیت ایستگاه ابن‌سینا مترو اصفهان
موقعیت جغرافیایی ایستگاه ابن‌سینا در خط 2 متروی اصفهان

مشخصات ایستگاه ابن سینا (O2)

آیتم

توضیحات

عرض ایستگاه

24.40متر

طول سکو

116 متر

عرض سکو

14 متر

ظرفيت مسافرپذيري در هر ساعت

4897 نفر

سرفاصله زماني بين دو قطار

2.5دقیقه

پله برقی

12دستگاه

تعداد هواکش‌ها

7 عدد

خروجی اضطراری

2 عدد


به اشتراک گذاری