مشاوره و نظارت ناوگان قطارشهری اصفهان

قرارداد شماره ‏104/ 99‏ مورخ 04/ 05/ 99 شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو با موضوع خدمات مشاوره و نظارت مربوط به 5 رام از قطارهای سازمان قطارشهری اصفهان شامل نظارت بر ساخت، تست و راه­‌اندازی و انجام خدمات مهندسی و نظارت در دوران بهره­‌برداری موقت 4 رام قطار ساخت شرکت پوژن در محل شرکت ایریکو  و همچنین انجام خدمات مربوط به تحویل موقت یک رام قطار ساخت شرکت دالیان و نهایی‌­سازی لیست لوازم یدکی مربوط به پروژه ساخت 30 رام قطار توسط شرکت دالیان می‌­باشد.

عملکرد پروژه ناوگان قطار شهری اصفهان در سال 1399

در پروژه نظارت بر ساخت و تست و راه‌­اندازی و تحویل 4 رام قطار ساخت شرکت پوژن تاکنون خدمات مربوط به ساخت و تست و راه‌اندازی 2 رام قطار انجام شده است. رام اول در تاریخ 18 دی ماه 1399 و رام دوم در تاریخ 30 دی ماه 1399 طی مراسمی با حضور شهردار اصفهان تحویل دپوی اصفهان گردید.

رام قطار شهری اصفهان
تحویل و راه‌اندازی رام قطار شهری اصفهان

در پروژه انجام خدمات تحویل موقت یک رام قطار ساخت شرکت دالیان و نهایی‌سازی لیست لوازم یدکی قطارهای این پروژه تا کنون اقدامات زیادی از سوی شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو صورت گفته است که به دلیل مشکلات شرکت همکار داخلی شرکت دالیان، تا کنون نهاییسازی فرآیند تحویل و تکمیل لیست لوازم یدکی انجام نشده است.

وضعیت پروژه مشاوره و نظارت مربوط به 5 رام از قطارهای سازمان قطارشهری اصفهان به شرح جدول زیر می باشد:

موضوع

قطار رام اول پوژن

قطار رام دوم پوژن

قطار رام سوم پوژن

قطار رام چهارم پوژن

پروژه دالیان

درصد پیشرفت

90

90

0

0

70

درصد پیشرفت کل پروژه

48

به اشتراک گذاری