دکتر داوود پارساپور

داوود پارساپور

مدرک تحصیلی:

دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی‌تکنیک)  

رزومه دکتر داوود پارساپور، مدیرعامل بهرو

به اشتراک گذاری