هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

این رویداد با حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و حضور راه آهن ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، شرکت‌ بهره‌برداری مترو تهران‌  ،  ، شرکت های عضو انجمن صنفی حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، تولیدکنندگان و صنعتگران، شرکتهای خدماتی و دیگر فعالان و کارشناسان حوزه صنعت ریلی در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ خردادماه ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید


هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

به اشتراک گذاری

مطالب مرتبط