چاپ مقاله ISI در حوزه حفاری مکانیزه

مقاله چاپ‌شده ISI با تلاش همکاران شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو


  • عنوان مقاله:

Volume loss and face pressure evaluation in Tehran metro line 6, south extension

  • تیم نویسندگان:


  • منتشرکننده/مجله علمی:

Tunnelling and Underground Space Technology, incorporating Trenchless Technology Research / Elsevier (Details)


برای دانلود متن مقاله (PDF) کلیک کنید.


با امید به تداوم این موفقیت‌ها و حضور پررنگ‌تر مهندسین مشاور جامع بهرو در عرصه‌های علمی، پژوهشی و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های دانشی، از تمام همکاران دخیل در این مقاله و پروژه خط 6 متروی تهران  قدردانی می‌شود.

به اشتراک گذاری

مطالب مرتبط