وبینار ارائه تجربه اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیلاب در پروژه خط 7 متروی تهران

به منظور استقرار و راهبری فرآیند مدیریت بر ایده، تجربیات و دروس‌آموخته و در راستای ابلاغیات مدیر عامل محترم و با توجه به اهمیت سرمایه‌های فکری و جایگاه همکاران و به‌تبع تجربیات حاصل از اقدامات انجام‌شده و تصمیمات گرفته‌شده، مقرر گردیده است که جلساتی برای ارائه تجربیات تمام همکاران (معاونین، مدیران و کارشناسان) شرکت برگزار شود. لذا ارائه اول به شرح زیر برگزار گردید:

  •     وبینار داخلی ارائه تجربیات توسط مهندسین مشاور جامع بهرو
  •     موضوع:  تجربه اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیلاب در پروژه خط 7 متروی تهران  
  •      ارائه دهنده: جناب آقای محسن باقری، سرپرست HSE خط 7 متروی تهران 
  •      تاریخ: سه‌شنبه 1399/11/07 ساعت 14:00 الی 16:00.
وبینار سیلاب بهرو
وبینار سیلاب بهرو
وبینار سیلاب بهرو

به اشتراک گذاری

مطالب مرتبط